Zajímavosti

Nové hry pro děti

V knihovně máme dvě nové hry pro děti. První je od 6 let soubor pohádkových otázek. Trénováním paměti se děti pokusí zapamatovat obrázky za 10 vteřin. Ve druhé hře je 600 otázek pro znalce
Harryho Pottera. Tyto kartičky jsou pro čtenáře této série od 12 let.

Hledejte v knihovně knižního skřítka

tento panel byl pořízen za podpory olomouckého kraje v roce 2020

Nový interaktivní panel slouží k rozvoji a kreativitě dětí. Umožňuje výukové programy v rámci mimoškolního vzdělávání, jeho funkce inteligentní výuky rozšiřuje naše služby o multimediální zájem dětí. Hry, logika, poznávání, komunikace, Internet, dotykové pero, aplikace a pracovní listy pro školáky i nejmenší děti.

Máme novou knihobudku

Můžete do ní po dohodě s p. knihovnicí přinést svoje knihy. Ty budou sloužit k rozebrání pro ostatní. Nabízené knihy v knihobudce si můžete také jen půjčit a zase do ní vrátit. Knihobudka je umístěna na chodbě u knihovny.

Pro děti máme omalovánku - pověst o vzniku města Konice a jejího znaku


Konický okres - Vlastivěda moravská, Bohumil Burian

Naši příruční knihovnu jsme doplnili novou knihou z regionální literatury. Dějiny konického soudního okresu obsahují Všeobecnou část - osídlení, sociální poměry, školství, dále Dějiny panství a osad, závěr knihy doplňují zajímavé fotografie.

Konice v datech 1200-1989 - publikace k nahlédnutí v oddělení pro dospělé

Slovo autorky: Zatoužili jste někdy vypůjčit si konické kroniky a číst si o starých časech, o lidech a o proměnách města? Ale kroniky se nepůjčují. Prostřednictvím této brožury můžete však do zápisů nahlédnout. Zápisy jsou ponechány v původním znění a seřazeny podle letopočtů. Díky svědomité práci kronikářů můžeme poznávat minulost.

Další knihy o dějinách města Konice, báje a pověsti z okolí

Pinkava, Jaroslav                             Dějiny města Konice 1. a 2. díl
Strouhal, Martin                                Báje a pověsti z Konicka, Litovelska a Bouzovska
Müller, František                               Místní a pomístní jména Drahanské vrchoviny v dějinách ...
Fiala, Jiří                                            Pověsti a pohádky Terezského údolí
Foltin, Karel                                       Přece se nebudete bát
Milar, Josef                                       Zlatá kniha bájí a pověstí
Továrek, František                           Větrný trojlístek
                                                         Báje a pověsti Prostějovska

Tento odkaz na webové stránky vás přivede do vzpomínek konického rodáka
RNDr. Vojtěcha Ullmanna, který v sekcích - Život na venkově a Vzpomínky -zajímavá místa a lidé vzpomíná na své dětství a mládí v Konici, ukazuje život tehdejších obyvatel, jejich zvyky, tradice v ročních obdobích a doplňuje je dobovými i přírodními fotografiemi.

Kazatelna ve farním kostele v Konici

Bakalářská práce Antoníny Pirochtové, kterou nám věnovala do příruční knihovny obsahuje veškeré informace o této vzácné památce v konickém kostele Narození Panny Marie a je doplněna spoustou fotografií.

Žofie Hekelová - vydaný sborník o moravské spisovatelce a rodačce z Konice

Spisovatelka se narodila 11. listopadu 1920 v Konici. Její otec František Strnad zde provozoval sodovkárnu. Vyrůstala v rodině společně s mladšími bratry Františkem a Janem. Na dětství strávené v Konici velmi ráda vzpomínala, například na to, jak s kamarádkami tlačily kola do zatáček k Březsku a poté sjížděly dolů z kopce k rodnému domu.
Nejznámější se staly její knihy Aigen a Obyčejné děvče. Publikace o spisovatelce vyšla k jejímu stému výročí narození a je k vypůjčení v naší knihovně.

Čas nezastavíš -  Tak běžel čas - nové tituly od Ladislava Langra

Ladislav Langr se narodil 13. května 1933 v Prostějově. Dětství a mládí včetně období okupace a druhé světové války prožil na Konicku v malé obci Čunín. V roce 1945 nastoupil na prostějovské osmileté gymnázium, kde odmaturoval v roce 1952. Po studiích učitelství v Ostravě zde založil rodinu. Napsal několik odborných publikací věnovaných otázkám motivace žáků a obecným otázkám edukace. Tyto beletristické prvotiny zachycují zajímavé příběhy jeho rodiny od 30. let dvacátého století do současnosti.

knihy Zuzany Dostálové v naší knihovně

Zuzana Dostálová - vnučka konického malíře JUDr. Mojmíra Dostála a dcera spisovatele, režiséra a scénáristy Zeno Dostála, jehož knihy si můžete také zapůjčit v naší knihovně.

Nejen spisovatelka, ale také violoncellistka vydala v roce 2016 svou prvotinu Proč všichni odcházejí. S autorkami Pavlou Horákovou a Alenou Scheinostovou vydala novelu Johana. Poté vyšel její druhý román Hodinky od Ašera. Novinkou je román Soběstačný o dospívání a dospělosti, o samotě a samostatnosti.

Vlastní čtenářský deník

V knihovně jsou k dispozici čtenářské listy, které si mohou děti vyzvednout a podle nich sestavit vlastní čtenářský deník.

V knihovně je k dispozici elektronická Albi tužka a interaktivní kniha - Svět zvířat

Objevte svět kouzelného čtení s knihou, která má přes 900 zvuků a textů. Ponoříte se do světa zvířat z různých koutů a zjistíte, jaké zvuky vydávají, nebo čím jsou zajímavé. Základem je stále tištěná kniha, i když se používá chytrá elektronická tužka, která dovolí dětem zažít radost ze samotného čtení. Už i miminka jsou zvyklá na různé technologie, tak vyzkoušejte náš tip!

Velký sešit hádanek

Pro děti máme pro ukrácení dlouhé chvíle velký sešit hádanek, které si mohu navzájem dávat a ty nejlepší jsou odměněny sladkou dobrotou.

Společenské hry

Pro malé dětské čtenáře jsme pořídili spoustu společenských her pro zpestření času a pro pobavení u nás, v našem dětském oddělení. Přijďte si zahrát a strávit u nás příjemné chvíle.

Celé česko čte dětem - kampaň na podporu čtení. Vše o jejich aktivitách a poslání najdete na stránkách celeceskoctedetem.cz. Propagace myšlenky - Čtěte dětem 20 minut denně. Každý den!

Rosteme s knihou - stránky na podporu četby knih. Zkušenosti týkající se literatury, návody, tipy i doporučení na knihy. www.rostemesknihou.cz

Čtení pomáhá - projekt podporuje čtenářství a zároveň umožňuje podílet se na charitě. Za každou přečtenou knihu získává dítě 50 korun - nikoli však pro sebe, ale na pomoc potřebným. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize. Jejich přehled a další informace najdete na www.ctenipomaha.cz


Desatero malého čtenáře

1. Čtěte dětem nahlas a seznamujte je s knihami už od batolecího věku.

2. Zaveďte čtení jako rituál před spaním. Podpoříte tím vazbu mezi dítětem a vámi.

3. U příběhu si povídejte, střídejte se ve čtení.

4. Trénujte čtení každý den.

5. Jděte příkladem, ukažte dítěti, že čtení je součástí vašeho běžného života.

6. Nechejte výběr knihy nebo časopisu na dítěti, ale pomozte mu.

7. Objednejte dítěti předplatné časopisu, nebo průkazku do knihovny.

8. Dítě motivujte i tím, že sami projevíte zájem o to, co čte, byť by to byly třeba jen komiksy.

9. Nikdy nepoužívejte čtení jako trest.

10. Elektronická média nezakazujte, ale vymezte čas, kdy je smí dítě používat.


Jak správně vybrat knihu pro dítě

1. Řiďte se úrovní čtenáře. Vybírejte knížky úměrně k věku dětí.

2. Méně je více. Není-li vaše dítě zvyklé číst a naráz dostane spoustu knih, nejspíš nebude skákat radostí. Stačí jedna, případně dvě knihy, například nějaký aktuální dětský hit.

3 Využijte popularity známého titulu. Dejte dětem důvěru, ať vám sami ukážou, co se jim líbí.

4. Kniha musí zaujmout dítě, nikoli vás. Knížky vybírejte podle zálib dětí, ne podle sebe. Ptejte se ostatních rodičů co právě "letí" v dané věkové kategorii.