Služby

O knihovně

 • Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro váš volný čas.
 • Zajímavé akce a soutěže, které připravujeme pro děti.
 • Vychutnejte si také klid pro čtení.
 • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout.
 • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie, přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace až po slovníky a populárně naučnou literaturu. Samozřejmě se můžete připojit k internetu a něco si vytisknout.

Děti si mohou v knihovně zahrát spoustu deskových her, vymalovat omalovánky, něco si nakreslit a vyzkoušet bystrost v hádankách.
Časopisy odebírané naší knihovnou

Bart Simpson, Burda, Creative Amos, Čtyřlístek, Dekor, Domov, Kreativ, Květy, Mateřídouška, Napsáno životem, Prima vychytávky, Recepty prima nápadů, Rozmarýna, Sedmička, 100% krimi, Tina, Vlasta, Zahrádkář, Zdraví
Pro děti máme spoustu komiksových sešitů.

Ceník

Ceny za služby

Roční registrace čtenáře:

dospělí               70,-Kč
děti                     40,- Kč
studenti              50,-Kč
rodinný průkaz   90,-Kč

Od 1. července se ceny pro nově přihlášené čtenáře snižují na polovinu.

Internet: zdarma

Tisk:

 na tiskárně Color Laser Jet Pro MFP M476dn

černobílý jednostranně   6,- Kč

černobílý oboustranně   12,- Kč

barevný jednostranně   20,- Kč

barevný oboustranně    40,- Kč

na tiskárně Konica Minolta Page Pro 1380 MF

A4 jednostranně   6,- Kč

A4 oboustranně   12,-Kč

obalovací systém - CoLibri Cover System - balení knih, sešitů a dokumentů:

pro registrované čtenáře 1 ks     15,- Kč

ostatní                                 1 ks   20,-Kč

Smluvní pokuty při nedodržení knihovního řádu

Vymáhání půjčených knih a časopisů:

Při nedodržení výpůjční lhůty stanovené knihovním řádem smluvní pokuty činí:

I. upomínka     20,-Kč

II. upomínka    30,-Kč

III. upomínka   40,-Kč

upomínací doporučený dopis   60,-Kč

předsoudní upomínací dopis    110,- Kč

Za soudní vymáhání pohledávek zaplatí uživatel vedle smluvních pokut předchozího upomínacího řízení veškeré náklady spojené s vymáháním právní cestou.

Úkony spojené s likvidací škody (ztráta, poškození dokumentů a další.)

ztráta čtenářského průkazu v době jeho platnosti činí   20,-Kč

Poškození, zničení, nebo ztráta díla:

 • uvedení do původního stavu
 • obstarání výtisku téhož díla
 • dodání jiného díla odpovídající hodnoty po dohodě s knihovnicí
 • finanční úhrada pořizovací ceny díla
 • Mimo to je uživatel povinen zaplatit smluvní pokutu:
 • u knihy úhrada ceny díla + 100,- Kč
 • u periodika   20,- Kč

Knihovní řád

Výtah z knihovního řádu

 • Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád knihovny.
 • Při zápisu uživatel předloží svůj platný průkaz totožnosti, za děti do 15 let nesou zodpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.
 • Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou, jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.
 • Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.
 • Veškeré finanční částky (registrační, manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle stanovení v knihovním řádu a ve výši stanovené ceníkem (/ceník/).
 • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny, nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.

Výpůjční služba

 • Výpůjční lhůta je stanovena knihovním řádem knihovny. Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel.
 • Při nedodržování výpůjční lhůty jsou na uživateli vymáhány sankční poplatky (dle ceníku /ceník/).
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit.

Přístup na internet

 • Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s Internetem, řídit se jeho ustanoveními a dbát pokynů knihovníka.
 • Práce v síti Internet je bezplatná.
 • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na Internetu.
 • Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo užívání drog a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
 • Náklady, které vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s Internetem, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.

Úplné znění knihovního řádu naleznete v knihovně.


Nabídka besed pro ZŠ a MŠ

1. třída
Václav Čtvrtek - Cesta do Řáholce za loupežníkem Rumcajsem a další postavičky z knížek Václava Čtvrtka, navíc velká soutěž
Ondřej Sekora - Knížka Ferdy mravence - vyprávění o známém hrdinovi a jeho zvířecích kamarádech
Kde bydlí sluníčko - pohádkový příběh o počasí a jeho proměnách
Eduard Petiška - Anička malířka - veselé malování o dětech a pro děti
Knihovnické pohádky - seznámení s knihovnou a se vším, jak to v ní chodí, nepřijdete ani o oblíbené pohádky

2. třída

Ukradená písmenka - pohádkový příběh o jedné škole a malém klokánkovi plný doplňovaček a hádanek
Vyprávění o zvířátkách - příběhy, pohádky, večerníčky, ale hlavně zajímavosti ze života zvířat
Paní Láryfáry - humorné vyprávění o dětském zlobení
Zuzana Pospíšilová - Kouzelná třída - pohádka o třídě s kouzelnou p. učitelkou
Vánoce - vánoční zvyky a tradice
Velká pohádková soutěž

3. třída
Josef Lada a jeho knížky pro děti - tak trochu zimní vyprávění o knížkách známého malíře
Astrid Lindgrenová - Pipi Dlouhá punčocha - příběhy známé hrdinky a jejích kamarádů
Michael Ende - Jim Knoflík a lokomotiva Ema - fantasy pohádka o cestování a zachraňování princezny
Jiří Trnka - Zahrada - dobrodružství malých kluků, kocoura a velryby v tajuplné zahradě
Roald Dahl - Obr Dobr - pohádkové vyprávění o snech, přátelském obrovi a malé Sofii
Cesta kolem světa - s létajícím kufrem provedeme děti všemi světadíly, dozví se zajímavosti ze všech koutů světa a nebudou chybět cestopisné kvízy a křížovky.
Případy komisaře Vrťapky - napínavá "hodinka" se známým psím detektivem plná luštění a hádanek
Literárně-pohádková soutěž

4. třída
Detektivové v dětských knížkách, aneb zahrajeme si na detektivy a seznámíme s napínavými knihami pro děti
Čeští ilustrátoři dětem - jejich tvorba pro dětského čtenáře
Draka je lepší pozdravit, aneb, o pravidlech slušného chování. Co je to ta etiketa?
Rudyard Kipling - Knihy džunglí - napínavý příběh o chlapci vychovaném v džungli vlky
Deník malého poseroutky
- workshop, ve kterém si budeme s poseroutkou hrát, tvořit, číst a malovat
Můj literární hrdina a všichni ostatní, kteří s vámi prošli dětským světem -
spolu s dětskými hrdiny projdeme literárním světem od Krtečka až po Hihlíka. Poznáme, jaký by měl hrdina být a sami si svého hrdinu vytvoříme. Nebudou chybět pracovní listy a malé kvízy.
Letem komiksovým světem - podíváme se do světa oblíbeného komiksu, vyzkoušíme, jak se komiks kreslí a děti si vyplní spoustu pracovních listů.
Literárně-pohádková soutěž


5. třída
Jaroslav Foglar - Stínadla se bouří - vše o Rychlých šípech a záhadě hlavolamu
J.K. Rowlingová - Harry Potter a kámen mudrců - fantasy román o známých dětských čarodějích
Literární pojmy - co je co v literatuře
Divadlo a film - historie a současnost
Historie knihy - její vznik a vývoj
Karel Poláček - Edudant a Francimor - pohádkové vyprávění o dvou synech čarodějnice Halabáby
Literárně vědomostní soutěž

6. třída
Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti - vše o Olympu a antických bozích
Komiksem ke čtenářství -
zábavnou formou provedeme děti historií a světem komiksu, vyplňováním pracovních listů si vyzkouší co komiks v praxi obnáší
Exkurze do knihovny a literárně-zábavná soutěž

7., 8., 9. třída
Michael Ende - Nekonečný příběh - cesta do světa fantasy literatury
Literárně-zábavná soutěž

Mateřská škola
Pohádkové dopoledne
O zvířátkách
O modrooké holce a její školce
Knížka Ferdy mravence
Kde bydlí sluníčko
Dinohrátky
Neposední skřítkové

A vše ostatní na čem se domluvíme.


Doporučená četba

Pro žáky 5. tříd

H. Ch. Andersen - Pohádky
Karel Čapek - Devatero pohádek
Jaroslav Foglar - Chata v Jezerní kotlině
J.K. Rowlingová - Harry Potter a kámen mudrců
Karel Poláček - Edudant a Francimor
Jan Werich - Fimfárum
Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti

Markéta Zinnerová - Tajemství proutěného košíku
Iva Hecíková - Pět holek na krku
Alena Ježková - Staré pověsti české a moravské

Alois Jirásek - Staré pověsti české
Karel May - Vinnetou
Jules Verne - dle výběru
Eduard Štorch - Lovci mamutů, Osada havranů
J. V. Pleva - Robinson Crusoe
Jack London - Bílý tesák

Pro vyšší stupeň základní školy a gymnázium je seznam doporučené četby
k dispozici v knihovně.